Bovenlicht

Een bovenlicht is een raam boven een deur of het bovenste raam van een venster. Doel van dit raam is, uiteraard vooral bij dichte deuren (deuren die geen licht doorlaten) licht in de hal te laten treden.

Bovenlichten werden vaak van versieringen voorzien en van stevig materiaal, mede om inbraak te vermijden. Lange tijd zijn bovenlichten van hoge vensters van glas-in-lood vervaardigd om een deel van het intredende zonlicht te filteren.

Het bovenlicht bewijst ook nut om ventilatie mogelijk te maken. Ook nu wordt soms een bovenlicht voorzien van een hekwerkje, vaak aan de binnenzijde van het raam, ook hier om inbraak tegen te gaan.

Een bovenlicht is een raam dat op grote hoogte is aangebracht. De onderkant van het kozijn bevindt zich tenminste boven ooghoogte. Ooghoogte is ca. 1,8 m boven het vloerniveau. Een dergelijk hoog aangebracht raam is gunstig voor de daglichttoetreding voor de ruimte waarin het is aangebracht.

Een bovenlicht is de opening van een raam- of deurkozijn die zich boven het kalf bevindt. Het kalf is een horizontale regel die het kozijn in tweeën verdeelt.

Omdat in oude huizen de gang in het midden van het gebouw is, is het bovenlicht de enige manier om daglicht in de gang te krijgen.