Glazenier

Tegenwoordig is het goed mogelijk om grote ramen van glas te maken, maar vroeger had men daar de technieken nog niet voor. Grote glazen ramen kon men toen alleen maken door deze op te bouwen uit meerdere stukken glas. De stukken glas verbond men met elkaar door middel van een loden strip.

Al snel ontdekte men dat het hierdoor ook mogelijk was om bijvoorbeeld afbeeldingen in een raam te maken wanneer het raam werd opgebouwd met loden figuren en vormen die men dan kon opvullen met stukjes glas. Door bovendien gebruik te maken van verschillende gekleurde stukjes glas ontstonden prachtige glas-in-lood-ramen.

De vakman die deze kunststukken van glas tegenwoordig nog maakt wordt glazenier genoemd. Een naam die aangeeft dat het gaat om een echte kunstenaar die objecten van glas maakt die in sommige gebouwen zoals kerken tegenwoordig nog worden gevonden en gemaakt.